24 Ekim 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31993

YÖNETMELİK

İzmir Tınaztepe Üniversitesinden:

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/9/2020 tarihli ve 31242 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar ve katsayılar aşağıda gösterilmiştir:

Ders Notu             Puan Aralığı               Değeri                     Katsayı

AA                       90-100                       Pekiyi                        4.00

BA                        85-89                         İyi-Pekiyi                  3.50

BB                        80-84                         İyi                             3.00

CB                        70-79                         Orta-İyi                     2.50

CC                        60-69                         Orta                           2.00

DC                        55-59                         Başarısız                   1.50

DD                       50-54                         Başarısız                   1.00

FD                        40-49                         Başarısız                   0.50

FF                         0-39                           Başarısız                   0.00

DVZ                     Devamsız                   Başarısız                   0.00

M                          Muaf                          -                                   -

                                                                                                               ”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü yürütür.