24 Ekim 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31993

YÖNETMELİK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/7/2019 tarihli ve 30824 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine 39 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Tıp Fakültesine ilişkin özel hükümler

EK MADDE 1- (1) Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim açısından, bu Yönetmeliğin öğretim, sınav, değerlendirme, diploma ve akademik izin konularında belirtilen hususlara ilişkin olarak ilgili yönergelerinde özel hükümler getirilebilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.