22 Ekim 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31991

YÖNETMELİK

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İNSAN HAKLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/4/2022 tarihli ve 31808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tam zamanlı öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.