22 Ekim 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31991

YÖNETMELİK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/6/2017 tarihli ve 30089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Salgın, afet, kriz ve benzeri durumlarda Senato tarafından alınacak kararlar haricinde öğrenci başarısının ölçülmesinde dönem içi başarısının ağırlığı %40, dönem sonu başarısının ağırlığı % 70’tir. Sadece dönem sonu başarısı ile değerlendirme yapılacaksa dönem sonu başarısının ağırlığı % 110 olarak alınır. Bu durumda bütünleme başarı notunun ağırlığı da %110 olarak belirlenir. Dönem içi çalışmalarının niteliği ve ağırlıklarının oranı öğretim elemanı tarafından dönem başında duyurulur ve OBİS’e bilgi girişi yapılır. Dersin özelliğine ve öğretim elemanının uyguladığı ölçme sistemine göre, dönem sonu sınavı yapılmayabilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.