27 Eylül 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31966

YÖNETMELİK

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sınıf geçme notu hesaplandıktan sonra çıkan sonuç kesirli ise sadece 59,5 ve üstü kesirler bir üst nota yuvarlanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.