25 Eylül 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31964

YÖNETMELİK

İstanbul Galata Üniversitesinden:

İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/10/2020 tarihli ve 31279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Galata Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “öğretim elemanları” ibaresi “tam gün çalışan öğretim elemanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü yürütür.