19 Eylül 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31958

YÖNETMELİK

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS

VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 20/9/2018 tarihli ve 30541 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Mezuniyeti için staj/yaz stajı hariç gerekli tüm yükümlülüklerini yerine getirip sadece devam şartını sağlamış, başarısız olduğu tek dersi kalan son sınıf öğrencilerine, başvurmaları halinde, BYK kararıyla tek ders sınav hakkı verilir. İlgili yarıyılda öğrenciler tek ders sınavına bir kez girebilirler. Sınavlar BYK tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Bu sınavda alınan not, ara sınav şartı aranmadan en az CC ise öğrenci başarılı sayılır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.