14 Eylül 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31953

DÜZELTME

13/9/2022 tarihli ve 31952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sehven yer alan “ilgili idareye veya ilgili meslek odasına” ibaresi “ilgili idare veya ilgili meslek odası” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.