12 Eylül 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31951

YÖNETMELİK

KTO-Karatay Üniversitesinden:

KTO-KARATAY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 29/8/2022 tarihli ve 31938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO-Karatay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- (1) Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca dönemlik programlarda her dönem başında, yıllık programlarda öğretim yılı başında Senato tarafından belirlenen sürede ve usullere göre kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işleminin yapılabilmesi için öğrencinin kayıt yenilemek istediği dönem veya yıl dahil, varsa geriye yönelik ödeme yükümlülüklerinin tamamı yerine getirmiş olması zorunludur. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrencilerin dönem veya yıl kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.

(2) Mazeretleri Rektörlükçe uygun görülen öğrenciler, ders ekle-sil süresi içinde kayıt yaptırabilir. Öğrenim ücretini ödediği halde süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrencinin kayıt yenileme işlemi yapılmış sayılmaz.

(3) Pasif öğrenciler, derslere ve sınavlara giremezler. Bu sınavlara girilmesi halinde aldıkları not iptal edilir.

(4) Öğrenciler ders ekle-sil tarihlerinde yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç diğer dersleri bırakabilir.

(5) Ders ekle-sil tarihlerinden sonra hiçbir şekilde öğrencinin üzerine ders yüklemesi ve üzerinden ders silinmesi işlemi yapılamaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.