15 Ağustos 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31924

YÖNETMELİK

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 4/9/2005 tarihli ve 25926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tıp Fakültesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Diş Hekimliği Fakültesi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin dördüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“TB harf notu ile başarılı olma hakkı bütünleme sınav tarihlerinden sonra kullanılır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü yürütür.