14 Ağustos 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31923

YÖNETMELİK

Balıkesir Üniversitesinden:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 25/3/1994 tarihli ve 21885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.