12 Ağustos 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31921

DÜZELTME

16/6/2022 tarihli ve 31868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15/6/2022 tarihli ve 5738 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esasların Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında sehven yer alan “41 inci” ibaresi “44 üncü” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.