29 Temmuz 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31907

DÜZELTME

27/7/2022 tarihli ve 31905 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “birinci fıkrası” ibaresi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 28/07/2022 tarihli ve E-11968226-045.01-4203222 sayılı yazısına istinaden “birinci fıkrasının ilk satırı” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.