7 Temmuz 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31889

YÖNETMELİK

Nükleer Düzenleme Kurumundan:

RADYOAKTİF ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 9/3/2013 tarihli ve 28582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 37 ila 51 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.