6 Temmuz 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31888

TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN

MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN

2022/2 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI

HAKKINDA TEBLİĞ

Müteahhitlik karneleri

MADDE 1- (1) 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

Değerlendirme katsayıları                     

MADDE 2- (1) 2/6/2022 tarihinden itibaren, müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir:

a) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 165.263,381 ile çarpılacaktır.

b) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 137.413,442 ile çarpılacaktır.

c) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 2/6/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır:

Yıllar

2022/2 yılında uygulanacak

katsayılar

 

Yıllar

2022/2 yılında uygulanacak

katsayılar

 

Yıllar

2022/2 yılında uygulanacak

katsayılar

1953 ve öncesi

11.735.020,451

 

1981

165.263,381

 

2002

18,098

1954

10.585.055,679

 

1982

137.413,442

 

2003

13,894

1955

9.374.463,926

 

1983

119.450,327

 

2004

11,987

1956

7.680.173,649

 

1984

95.564,073

 

2005

10,737

1957

6.718.733,174

 

1985

65.877,907

 

2006

10,128

1958

6.145.775,817

 

1986

47.713,894

 

2007

9,034

1959-1966

5.220.648,186

 

1987

36.776,591

 

2008

8,481

1967

4.736.367,233

 

1988

24.449,642

 

2009

7,747

1968

4.347.712,882

 

1989

14.832,738

 

2010

7,557

1969

4.141.602,969

 

1990

8.996,946

 

2011

7,015

1970

3.865.248,545

 

1991

5.773,118

 

2012

7,138

1971

3.477.527,532

 

1992

3.466,791

 

2013

6,791

1972

2.947.212,481

 

1993

2.091,287

 

2014

6,215

1973

2.607.119,006

 

1994

1.252,959

 

2015

5,794

1974

1.935.016,143

 

1995

569,519

 

2016

5,390

1975

1.543.066,423

 

1996

315,543

 

2017

4,897

1976

1.316.148,192

 

1997

162,085

 

2018

4,253

1977

965.408,757

 

1998

93,925

 

2019

3,458

1978

690.353,519

 

1999

60,623

 

2020

2,940

1979

511.141,140

 

2000

36,662

 

2021

2,367

1980

238.763,833

 

2001

29,949

 

2022

1,429

 

 

 

 

 

 

2022/2

1,000

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3- (1) 18/2/2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2022 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 2/6/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.