1 Temmuz 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31883

YÖNETMELİK

Nişantaşı Üniversitesinden:

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/10/2020 tarihli ve 31278 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Konservatuvarda ölçme değerlendirme, başarı ve mezuniyet koşulları ilgili yönergelerde belirtilen usul ve esaslarla yürütülür.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Mezuniyet ve diploma işlemleri, ilgili yönerge hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Nişantaşı Üniversitesi Rektörü yürütür.