30 Haziran 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31882

YÖNETMELİK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ANKARA ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 9/12/2019 tarihli ve 30973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “unvanlı akademik personeli” ibaresi “öğretim elemanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.