25 Haziran 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31877

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yaz okulunda en fazla 12 yerel kredi değerinde derslere kayıt yaptırılabilir. Genel not ortalaması 3,00 ve üstünde olan öğrenciler ise toplam 15 yerel kredilik ders alabilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin kredi toplamı, Üniversitedeki eşdeğer dersin yerel kredisi kullanılarak hesaplanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.