25 Haziran 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31877

YÖNETMELİK

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 19/10/2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü ve 18 inci maddelerinde yer alan “Gaziosmanpaşa” ibareleri “Tokat Gaziosmanpaşa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.