20 Haziran 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31872

YÖNETMELİK

Ordu Üniversitesinden:

ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 16/7/2017 tarihli ve 30125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23- (1) Azami süre sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayan öğrenciye başarısız olduğu bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu derslerin sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bu sınavlarda, 100 üzerinden en az 60 not alan öğrenci başarılı olmuş sayılır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.