18 Haziran 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31870

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

DEMİRYOLU ARAÇLARI TİP ONAY YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu Araçları Tip Onay Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yurt içinde üretimi yapılan demiryolu araçlarının tip onay belgesi ücreti

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Yurt içinde üretimi yapılan demiryolu araçlarından 2027 yılı sonuna kadar bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen ücretler alınmaz.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.