12 Haziran 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31864

TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

BİNALAR İLE YERLEŞMELER İÇİN YEŞİL SERTİFİKA UYGULAMA

TEBLİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 9/6/2021 tarihli ve 31506 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.