11 Haziran 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31863

YÖNETMELİK

Biruni Üniversitesinden:

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/10/2019 tarihli ve 30932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Öğrencinin mezun olabilmesi için tez savunma sınavı sonrasında tezini enstitüye teslim ederken, lisansüstü eserinden ürettiği makalenin hakemli bir dergiye gönderilmiş olduğunu ya da bildiri olarak sunulması için bilimsel bir toplantıya kabul edilmiş olduğunu belgelemesi gerekir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Tez savunma jürisi oluşturulmadan önce, öğrencinin tez konusu ile ilgili, danışmanı ile birlikte ürettiği, öğrencinin ilk isim olduğu Biruni Üniversitesi adresli bir makaleyi SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI’de indekslenen dergilerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere kabul edilmiş olduğunu gösteren DOI numarasının yer aldığı belgeyi enstitüye teslim etmesi gerekir.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.