10 Haziran 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31862

KARAR

Adalet Bakanlığından:

DENİZLİ, MALATYA VE TEKİRDAĞ BÖLGE ADLİYE

MAHKEMELERİNİN KURULMASINA

İLİŞKİN KARAR

5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 25 inci maddesi uyarınca Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, Denizli, Malatya ve Tekirdağ bölge adliye mahkemeleri kurulmuştur.