4 Haziran 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31856

YÖNETMELİK

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK

EĞİTİMİ BİRİMİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/8/2020 tarihli ve 31228 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Eğitimi Birimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.