3 Haziran 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31855

TEBLİĞ

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

LED IŞIK KAYNAKLI YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 11/6/2015 tarihli ve 29383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan LED Işık Kaynaklı Yol Aydınlatma Armatürleri Teknik Şartnamesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.