20 Mayıs 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31841

YÖNETMELİK

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE EKONOMİK

ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 14/11/2011 tarihli ve 28112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.