20 Mayıs 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31841

YÖNETMELİK

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 17/7/1997 tarihli ve 23052 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sert Kabuklu Meyve Türleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.