7 Mayıs 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31828

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından:

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU

KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ

HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/9/2001 tarihli ve 24516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin “02” sıra numaralı ‘‘Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri’’ hizmet koluna ve “08” sıra numaralı ‘‘Ulaştırma Hizmetleri’’ hizmet koluna aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

“

07

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı,

”

“

05

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi,

”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin “01” sıra numaralı ‘‘Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri’’ hizmet kolunun ‘‘36’’ kurum kodunda yer alan ‘‘Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü,’’ ve “10” sıra numaralı ‘‘Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri’’ hizmet kolunun ‘‘18’’ kurum kodunda yer alan ‘‘Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü,’’ ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin “01” sıra numaralı ‘‘Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri’’ hizmet kolunun ‘‘39’’ kurum kodunda yer alan ‘‘Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’’ ibaresi ‘‘Göç İdaresi Başkanlığı’’ şeklinde, ‘‘07’’ sıra numaralı ‘‘Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri’’ hizmet kolunun ‘‘01’’ kurum kodunda yer alan ‘‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’’ ibaresi ‘‘Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı müştereken yürütür.