29 Nisan 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31824

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KATAR DEVLETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA BÜYÜK ÇAPLI ORGANİZASYONLARIN YERİNE

GETİRİLMESİNDE İŞ BİRLİĞİ KONULU NİYET MEKTUBUNUN

UYGULANMASINA İLİŞKİN PROTOKOLÜN

ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR

KANUN

 

             Kanun No. 7402                                                                                                         Kabul Tarihi: 14/4/2022

MADDE 1- (1) 7 Aralık 2021 tarihinde Doha’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

28/4/2022