29 Nisan 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31824

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SIRBİSTAN CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA ORTAK DEVRİYE POLİS HİZMETLERİNİN

UYGULANMASI HUSUSUNDA MUTABAKAT ZAPTININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

 

             Kanun No. 7401                                                                                                         Kabul Tarihi: 14/4/2022

MADDE 1- (1) 7 Ekim 2019 tarihinde Belgrad’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Devriye Polis Hizmetlerinin Uygulanması Hususunda Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

28/4/2022