29 Nisan 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31824

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE EKVATOR CUMHURİYETİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ARASINDA GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 7396                                                                                                         Kabul Tarihi: 14/4/2022

MADDE 1- (1) 4 Şubat 2016 tarihinde Kito’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Ekvator Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

28/4/2022