29 Nisan 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31824

TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) KAPSAMINDA, YAPI

MALZEMELERİNİN YANGINA TEPKİ SINIFLARINA, YAPI ELEMANLARININ

YANGINA DAYANIKLILIĞINA, ÇATI VE ÇATI KAPLAMALARININ DIŞ

YANGIN PERFORMANSINA DAİR TEBLİĞ (MHG/2017-13)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1- 5/5/2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına, Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına, Çatı ve Çatı Kaplamalarının Dış Yangın Performansına Dair Tebliğ (MHG/2017-13)’in 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yangına katkı sağlamayan A1 ve A1fl sınıfı malzemelere ait ürünlerin listesini ortaya koyan, 2003/424/AT ve 2000/605/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararları ile değişik 96/603/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı EK-4’te verilmektedir. Bu malzemeler için EK-4’te belirtilen şartlar dâhilinde, test edilmelerine gerek duyulmadan yangına tepki sınıfı olarak A1 ve A1fl beyanında bulunabilir.

(2) 2003/593/AT, 2006/673/AT, 2007/348/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararları ile değişik 2003/43/AT sayılı Avrupa Komisyon Kararı ve 15/3/2016 tarihli Avrupa Resmî Gazetesi’nde yayımlanan (AB)364/2016 sayılı Komisyon Tüzüğü ve 05/12/2014 tarihli Avrupa Resmî Gazetesi’nde yayımlanan (AB)1292/2014 ile (AB)1293/2014 sayılı Komisyon Tüzükleri, 8/7/2017 tarihli Avrupa Resmî Gazetesi’nde yayımlanan (AB)2017/1228 sayılı Komisyon Tüzüğü, 13/12/2017 tarihli Avrupa Resmî Gazetesi’nde yayımlanan (AB)2017/2293 sayılı Komisyon Tüzüğü, 8/7/2017 tarihli Avrupa Resmî Gazetesi’nde yayımlanan (AB)2017/1227 sayılı Komisyon Tüzüğü ile değişik 2005/610/AT, 2006/213/AT, 2010/81/AB, 2010/82/AB, 2010/83/AB, 2010/85/AB, 2010/737/AB, 2010/738/AB sayılı Avrupa Komisyonu Kararları kapsamında yangına tepki performans sınıfları ortaya konan yapı malzemeleri EK-5’te yer alan tablolarda verilmektedir. Bu yapı malzemeleri için test edilmelerine gerek duyulmadan, EK-5’te yer alan tablolarda belirtilen şartlar dâhilinde beyan edilmiş olan yangına tepki sınıfları kullanılabilir.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin EK-4 ve EK-5’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.