29 Nisan 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31824

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA ENERJİ VE MADENCİLİK ALANINDA İŞ BİRLİĞİNE

 DAİR MUTABAKAT ZAPTI İLE MUTABAKAT ZAPTINDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR NOTALARIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 7404                                                                                                         Kabul Tarihi: 14/4/2022

MADDE 1- (1) 3 Haziran 2016 tarihinde Mogadişu’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı” ile Mutabakat Zaptında değişiklik yapılmasına dair “Notalar”ın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

28/4/2022