18 Nisan 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31813

YÖNETMELİK

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL HALK İLAÇLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 23/10/2017 tarihli ve 30219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Geleneksel Halk İlaçları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.