16 Nisan 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31811

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERİSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAYIT, EĞİTİM - ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/6/2000 tarihli ve 24084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas  Üniverisitesi Veteriner Fakültesi Kayıt, Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.