11 Nisan 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31806

YÖNETMELİK

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinden:

AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/7/2016 tarihli ve 29768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.