11 Nisan 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31806

YÖNETMELİK

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinden:

AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/2/2017 tarihli ve 29980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.