10 Nisan 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31805

YÖNETMELİK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ ARŞİV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/6/1992 tarihli ve 21252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Sinan Üniversitesi Arşiv Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.