4 Nisan 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31799

YÖNETMELİK

Başkent Üniversitesinden:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 23/8/2020 tarihli ve 31222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri hariç başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.