1 Nisan 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31796

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BOSNA-HERSEK BAKANLAR

KONSEYİ ARASINDA SÜRÜCÜ BELGELERİNİN KARŞILIKLI OLARAK

TANINMASI VE TEBDİL EDİLMESİ KONULU ANLAŞMANIN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

 

             Kanun No. 7387                                                                                                         Kabul Tarihi: 17/3/2022

MADDE 1- (1) 16 Mart 2021 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Tebdil Edilmesi Konulu Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

31/3/2022