1 Nisan 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31796

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÛMETİ İLE KATAR DEVLETİ HÜKÛMETİ

ARASINDA KATAR ASKERİ HAVA ARACI VE DESTEK PERSONELİNİN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TOPRAKLARINDA GEÇİCİ

KONUŞLANMASI KONUSUNDA TEKNİK

DÜZENLEMENİN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

 

             Kanun No. 7386                                                                                                         Kabul Tarihi: 17/3/2022

MADDE 1- (1) 2 Mart 2021 tarihinde Doha’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Katar Devleti Hükûmeti Arasında Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personelinin Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Geçici Konuşlanması Konusunda Teknik Düzenleme”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

31/3/2022