1 Nisan 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31796

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

EĞİTİM ENSTİTÜSÜ (EİTEE) ARASINDA EİTEE’NİN HAK, AYRICALIK VE

BAĞIŞIKLIKLARINA DAİR EV SAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 7385                                                                                                         Kabul Tarihi: 17/3/2022

MADDE 1- (1) 23 Temmuz 2020 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü (EİTEE) Arasında EİTEE’nin Hak, Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Ev Sahibi Ülke Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

31/3/2022