1 Nisan 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31796

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

BENZİN TÜRLERİNE ETANOL HARMANLANMASI HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1- 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“2022 yılı harmanlama yükümlülüğü

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan %3 (V/V) oranındaki harmanlama yükümlülüğü, 2022 yılı için %2 (V/V) olarak uygulanır.”

MADDE 2- Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.