30 Mart 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31794

ANA STATÜ

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE GELENEKSEL SPOR DALLARI FEDERASYONU

ANA STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR ANA STATÜ

 

MADDE 1- 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Ana Statüsünün 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Spor kulüplerinin spor dalları müsabakalarına katılım işlemlerini, sporcu, antrenör, hakem ve atlı spor müsabakalarına katılan atların tescil ve vize işlemlerini yapmak,”

MADDE 2-  Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı yürütür.