28 Mart 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31792

YÖNETMELİK

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 29/4/2013 tarihli ve 28632 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Eğitim dili Türkçe olan bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler kayıt oldukları dönemden başlayarak ve ara vermeden güz ve bahar yarıyılında ve bu yarıyılları takip eden yaz eğitim-öğretimi döneminde isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık okulu programına devam edebilir. Bu eğitimden başarısız veya devamsız olsalar bile yerleştirildikleri bölümün/programın birinci yarıyılına koşulsuz olarak devam edebilirler ancak herhangi bir başarı sertifika belgesi alamazlar.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.