27 Mart 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31791

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MEDYA VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 6/5/2020 tarihli ve 31119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Medya ve Halkla İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.