27 Mart 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31791

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMA,

GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ (AK-BİYOM)

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 30/10/1996 tarihli ve 22802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (AK-BİYOM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.