14 Mart 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31778

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ (TÜMAUM) YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/1/2000 tarihli ve 23930 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜMAUM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.