14 Mart 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31778

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PSİKOMETRİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/6/2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Psikometri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.